Wyrabianie wełnianki – polega na obróbce drewna na specjalnym warsztacie, w efekcie którego powstają drobne podłużne wióra nazywane wełnianką. Tak przygotowany materiał używany jest do uszczelniania szpar miedzy płazami tworzącymi ściany w budownictwie góralskim.
Uruchom film: Wyrabianie wełnianki
UE Podhalańska Lokalna Grupa Działania WATRA LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013