Strona internetowa oraz film "Ginące zawody i rzemiosło na Podhalu zatrzymane w kadrze” powstały jako efekt projektu realizowanego przez Podhalański Serwis Informacyjny WATRA dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4. Leader, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (tzw. małe projekty).

Projekt ma na celu dokumentację i popularyzację sztuki oraz rzemiosła ludowego regionu Podhala poprzez wydanie płyty DVD oraz stworzenie strony internetowej poświęconej ginącym zawodom. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców terenu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, w tym samych twórców ludowych, dla których ważne jest zachowanie własnego dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, a także wzrost atrakcyjności turystycznej gmin.

Zarówno film jaki i strona internetowa prezentują wybrane podhalańskie fachy: ciesielstwo, lutnictwo, mszenie, rzeźbienie w drewnie, snycerstwo, stylmach, wyrabianie gontów i wełnianki, kamieniarstwo, ludwisarstwo, spinkarstwo, kuśnierstwo, dziewiarstwo ręczne, tkactwo, hafciarstwo, wyszywanie ubrań koralikami, malarstwo na szkle oraz rzeźbienie w szkle.

Oryginalność i innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu technik multimedialnych w prezentacji rzemiosła i sztuki ludowej. Film w interesujący sposób przedstawia wybranych twórców, ich pracownie, warsztaty oraz dotychczasowy dorobek. Dokumentację filmową i fotograficzną uzupełniają wywiady z prezentowanymi w ten sposób twórcami.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowała etnolog mgr Ewa Nędza-Kubiniec.

UE Podhalańska Lokalna Grupa Działania WATRA LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013